Kresowisasiedzi.pl

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Kresowi Sąsiedzi"- Strona główna
Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Kresowi Sąsiedzi"- Aktualności
Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Kresowi Sąsiedzi" - Galeria zdjęć
Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Kresowi Sąsiedzi"- Strona kontaktowa
Typ realizacji: 

Strona internetowa

Klient: 

LGD "Kresowi Sąsiedzi"

www.kresowisasiedzi.pl

O PROJEKCIE:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kresowi Sąsiedzi" jest regionalną inicjatywą mającą na celu aktywizację zawodową mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.

Stowarzyszenie obejmuje swym zasięgiem trzy gminy: Laszki, Radymno oraz Wielkie Oczy. Realizując serwis internetowy dla LGD „Kresowi Sąsiedzi" szczególną uwagę zwróciliśmy na to, aby w pełni oddawał on charakter regionu oraz przybliżał historię i urok gmin.

ZAKRES PRAC:

Naszym zadaniem było zaprojektowanie szaty graficznej strony internetowej Stowarzyszenia, by łączyła w sobie podwójny charakter - nowoczesność i skuteczność LGD oraz regionalny charakter osadzony w folklorze tego obszaru.

W celu pełnego zaprezentowania działań Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kresowi Sąsiedzi" strona internetowa oparta została na systemie zarządzania treścią omnia.CMS wraz z modułami aktualności, stron opisowych oraz galerii, które pozwalają na łatwą i prostą aktualizację strony.

System zarządzania treścią CMS - omnia.CMSSkrypty JavaScript i jQueryWebdesign - zaprojektowanie szaty graficznej strony internetowejKodowanie szablonów strony WWW do XHTML i CSS
Wstecz